Periyodik Kontrol-Topraklama Ölçümü
trende
trende

Topraklama Ölçüm Raporu

26.04.2021
301
Topraklama Ölçüm Raporu

Topraklama Ölçümleri

Topraklama elektrik akımlarının hem çalışanlar hem de makineler için en önemli kısmıdır. Topraklama ile elektrik geriliminde bulunan yüksek gerilimin düşürülmesini sağlar. Böylece makinelere fazla elektrik akımı iletilmesi engellenir. Çünkü fazla enerji akımı önce makinelerin arızalanmasına daha sonra da yangın gibi problemlerin çıkmasına neden olur. Bu problemlerle karşılaşmamak için topraklama ölçüm raporu yönetmelik ile zorunlu kılınmıştır.

Topraklama Ölçüm Raporu Kimler Tarafından Yapılabilir?

Topraklama tesislerinin muayene edilmesi için gerekli birçok adım bulunuyor. Ayrıca bu adımların yanında karşılaşılan durumların doğru bir şekilde değerlendirilmesi de son derece önemlidir. Bu nedenle raporu oluşturan, inceleyen ve değerlendiren kişilerin konu için eğitimli olması gerekir.

Topraklama ölçüm raporu kimler tarafından yapılabilir; Elektrik Mühendisler Odası üyeleri, Elektrik – Elektronik mühendisleri, EMO SMM Belgesi sahibi kişiler bu iş için gerekli yetkiye sahiptir.

Topraklama Ölçüm Raporu Süresi Ne Kadardır?

Topraklama ölçüm raporunun süresi, elektriğin kullanıldığı alana göre değişiklik göstermektedir. Elektrik üretim, dağıtım ve iletim tesislerinin süresi 2 yıldır. Ancak ticaret merkezleri için topraklama ölçüm raporu süresi 1 yıl olarak sınırlandırılmıştır. Enerji dağıtım ve nakil hatlarının süresi ise 5 yıla kadar uzayabilmektedir.

Topraklama Ölçüm Raporu Neden Önemlidir?

Topraklama ölçümlerinin yapılması topraklama sisteminin çalışır bir vaziyette olduğunu ortaya koyan bir rapordur. Bu rapor sırasında elektrik akımına ait önemli birçok değer kontrol edilir. Topraklama ölçüm yapılmasının ardından;

  • Yüksek gerilimden kaynaklı oluşabilecek yangın gibi hayati riskler ortadan kaldırılır.
  • Elektrik akımından kaynaklı makinelerde problemler meydana gelir. Bu problemlerin en başında ise cihazın kaçak elektrik yayması ya da bozulmasıdır. Kaçak elektrik çalışanların hayatını tehlikeye atacaktır.

Topraklama Ölçüm Raporu Aşamaları Nasıldır?

Topraklama ölçüm raporu aşamaları için öncelikle bir form yazılır. Bu formda dikkat edilmesi gereken noktalar belirlenir. Ardından ilk muayene gözle gerçekleştirilir ve gözle görülebilen kusurlar not edilir. Bunun ardından iletkenlerin, topraklama direncinin, toprak özdirencinin ölçümü yapılır. Beslemenin otomatik olarak kesilip kesilmediği incelenir ve denetlenir. En son olarak hata akımı koruma düzeni kontrol edilir ve rapor oluşturulur.

Topraklama Ölçümü ve Topraklama Raporu Hizmetleri Hakkında

Topraklama neden gereklidir?

Elektrik akımının oluşması, iki nokta arasında bir potansiyel farkının olmasına bağlıdır. Elektrik kazalarında, faz iletkeninin bir diğer iletken yüzeyle teması, hata akımının oluşmasına neden olur. Bu hata akımı, kısa devre gücüne bağlı olarak ölümlere, yaralanmalara ve beraberinde büyük maddi hasarlara yol açabilir. Topraklama, bu gibi bir durumda maruz kalınan temas gerilimini düzenleyerek oluşacak hata akımını sınırlayacaktır.Topraklamanın fonksiyonel diğer bir faydası, elektromanyetik girişime hassas enformasyon teknolojileri, haberleşme aygıtları, bilgisayar vb. cihazların topraklanması vasıtasıyla bozucu elektromanyetik dalgaların toprağa iletilmesidir. Bu sayede cihazlarda maddi hasar ve veri kaybının önüne geçilebilir.

 Topraklama ölçümü ve kontrolü neden gereklidir? Ölçüm ve kontrollerin yaptırılması zorunlu mudur?

Topraklama ölçümü ve kontrolü, işletme bünyesindeki topraklama tesisatının etkinliğinin belirlenmesi açısından Çok önemlidir.

21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği gereğince, topraklama ölçüm ve incelemelerinin, tüm tesislerde yıllık periyodik olarak tekrarlanması zorunlu hale getirilmiştir.

Ayrıca, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin EK-III Tablo 3 bölümünde topraklama ölçüm ve incelemelerinin 1 yıllık periyotlar ile tekrarlanması zorunlu hale getirilmiştir.

17.07.2013 tarih ve 28710 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında, topraklama ölçümlerinin 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak gerçekleştirilmesi ve kayıtlarının tutulması gerekmektedir. (Ek-1 İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Uygulanacak Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları)

Topraklama ölçümü ve kontrolünün hangi işletmelerde yapılması gerekir?

Elektrik tesisatının olduğu her türlü alan, bina ve işletmelerde ölçüm ve kontrollerin yaptırılması gerekmektedir.

Makeltek Mühendislik Yetkili Mühendisleriyle Topraklama Ölçümleri Yapmaya Yetkilidir

Whatsapp
Cüneyt Bey
Cüneyt Bey
Merhaba Ben Cüneyt
Size nasıl yardımcı olabilirim?