Periyodik Kontrol-Topraklama Ölçümü
trende
trende

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü

26.04.2021
332
Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü

Gazlı, köpüklü ve sulu yangın söndürme hatlarında, iç aksanların kontrollü, boru, yağın algılama sistemlerinin denetlenmesi yıllık olarak zorunlu tutulmuştur. Yaygın tesisatı periyodik kontrolü için yangın algılama sistemi, çıkış alanları, pompalama performansı ve duman algılama sensörleri test edilmektedir. Mühendisler ve teknikerler tarafından uygulanan periyodik bakım ve onarım geniş kapsamlıdır.

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü Nedir?

Periyodik bakım, teknolojik entegre programları ve acil durum güvenlik otomasyon sistemleri için düzenli olarak yapılmaktadır. Can ve mal güvenliğini korumak, iş sağlığı ve güvenliği açısından önemli olmakla birlikte, söndürme tesisatının sızdırma ve kısa devre yapma durumlarında diğer tesisat sistemlerine zarar vermesi söz konusudur.

Yaygın tesisatı periyodik kontrolü nedir; İtfaiye aracı gelene kadar, yangının kontrol altında tutulması ve yangın alarmlarıyla tahliye gerçekleşmesi için kurulan sistemler, düzenli kontrol edilmektedir. Periyodik bakım, sistemin eksiklerini, tesisattaki aksamaları ve zamanlama ayarlarını düzenleyerek, can ve mal güvenliğini sağlayacaktır. Kuru ve ıslak yangın söndürme sistemleri için mühendisler ve teknik ekiple kontroller yapılır.

Yaygın Tesisatı Periyodik Muayene Esasları Nelerdir?

Yangın alarmı, su, gaz ve köpük tankıyla birlikte uzatma hortum kontrolleri de periyodik muayene de dikkate alınmaktadır. Yaygın tesisatı periyodik kontrolü süresi 1 yıl içinde düzenli olarak yapılmalı ve raporlanarak kontrollerin standartlara uygunluğu test edilmelidir. Mühendisler ve teknikerler tarafından raporun eksiksiz hazırlanması esas alınır.

Yaygın Tesisatı Periyodik Kontrolü Aşamaları Nelerdir?

Yaygın tesisatı periyodik kontrolü aşamaları, basınçlandırma sistemleri, gazlı yangın, köpük ve su söndürme tesisatlarına göre acil durum eylemleri sırasındaki tıkanıkların giderilmesi amaçlanmaktadır. Su tankındaki sızmalar, kaçış kontrolleri, yangın merdiveni ve kapısı da kontrol aşamalarını kapsamaktadır. Acil durum eylem planlamasına göre düzenlemelerin nasıl yapılması gerektiği de rapor edilir.

Yaygın Tesisatı Periyodik Kontrolü Rapor Hazırlama

Kontrollerin periyodik olarak yapılması, su tankı ve depolama alanındaki aksaklıklar için  önemlidir. Raporda yangın tüpleri, merdiven, kapı sistemleri, kaçış yolu haritası, köpük, su ve gaz depolanma son kullanım tarihleri de dikkate alınır. Son olarak yangın alarmı sistemleriyle birlikte çalışma disiplinleri kontrol edilerek rapor hazırlanmaktadır.

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliği dikkate alınarak ; Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı Periyodik Kontrolleri yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve güvenle çalıştığını gösteren belge düzenlenmelidir. Vereceğimiz belge ve kontrol içeriği ;

 • Su Depoları ve Kaynağının Kontrolü
 • Yangın Pompalarının Performans Kontrolleri
 • Yangın Dolapları ve İç Teçhizat Kontrolleri
 • Hidrant Sistemleri Kontrolü
 • Sprinkler Sistemi Kontroller
 • Kritik Devre
 • Yangın Hortumları Debi Tayini

YANGIN TESİSATI 

Yangın tesisatı, olası bir yangında itfaiye gelene kadar yangına müdahale etmek, ufak yangınları söndürmek amacı ile üretilmiş sistemlerdir.

6331 sayılı yasaya göre çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek III Bölümünün 2.3. Tesisatlar maddesinin, 2.3.1. bendi “ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır” hükmündedir.

İş Güvenliği İçin Alınması Gereken Önlemler

 • Elektrik tesisatının “Elektrik İç Tesisatı Yönetmeliği ve Fenni Şartnamesi” esaslarına göre yapılmış olduğunu gösteren ELEKTRİK TESİSAT PLANI camlı bir çerçeve içinde elektrik sigorta tablasının yanında asılı bulundurulacaktır.
 • Elektrik tesisatı ilgili teknisyenler tarafından periyodik olarak kontrol edilecek ve fenni muayenesini gösterir rapor tanzim edilecektir.
 • Kat ve koridorlarda yeteri kadar yangın söndürme cihazı bulundurulacak ve kontrolleri zamanında yapılacaktır.
 • Yangında ilk önce kurtarılması gereken kıymetli evrakı muhafaza eden dolapların üzerine “YANGINDA İLK ÖNCE KURTARILACAKTIR” ibaresi bulunan etiketler yapıştırılacaktır.
 • Yangın haberi alınır alınmaz kalorifer yanıyor ise kalorifer görevlisi tarafından ateşi derhal söndürülecek ve ana vanalar kapatılacaktır
 • Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler bulunuyorsa, talimatlara uygun olarak depolayınız, güvenlik tedbiri alınız.
 • Gece kullanılmayan elektrik sisteminin şalterlerini kapatınız.
 • Terk edilen odalarda Emniyet Kontrol Çizelgelerini mutlaka tutunuz

Yetkili mühendislerimiz tarafından ilgili standartlar ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli ölçümleri, kontrolleri gerçekleştirilmekte ve yapılan incelemeler ardından  periyodik kontrol raporunu Kısa Sürede işletmeye sunulmaktadır.

Whatsapp
Cüneyt Bey
Cüneyt Bey
Merhaba Ben Cüneyt
Size nasıl yardımcı olabilirim?