Periyodik Kontrol-Topraklama Ölçümü
trende
trende

Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrolü

26.04.2021
315
Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrolü

Havalandırma tesisatı, kapalı alanlardaki hava değişiminin sağlanmasını sağlayan sistemdir. Bu tesisatın çalışması ve temizliği ise son derece önemlidir. Kirli bir havalandırma tesisatı, havalandırdığı alandaki kişilerin ciğerlerine zarar verecek maddeler barındırır. Hiç çalışmaması durumunda ise hava değişikliği yaşanmadığı için kullanım amacına göre zorluk çıkarır. Bu nedenle havalandırma tesisatı periyodik kontrolü yapılarak havalandırmaların durumu değerlendirilmelidir.

Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrolü Ne Sıklıkla Yapılmalıdır?

Havalandırma tesisatınızın ileride problemler oluşturmaması için kontrol edilmesi büyük önem taşıyor. Havalandırmaların periyodik kontrolünün önemi ve gerekliliği Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te açıkça belirtilmiştir. İlgili yönetmelikte belirtilen havalandırma tesisatı periyodik kontrolü süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir.

Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrol Sonuçları Nasıl Değerlendirilir?

Havalandırma tesisatı yapan ilgili kişi tarafından bir form hazırlanır. Bu forma bağlı olarak değerlendirme gerçekleştirilir ve bir rapor hazırlanır. Raporda havalandırma tesisatının durumu incelenir ve kusursuz, hafif kusurlu ve ağır kusurlu olacak şekilde notlar alınır. Bu notlara bağlı olarak da hafif kusurlu olan bölümlerin bir problem teşkil etmemesi durumunda “güvenli” değerlendirmesi yapılır. Ağır kusurlu ya da hafif kusurlu ancak tehlike arz eden bölümlere “sakıncalı” değerlendirmesi yapılarak rapor tamamlanır.

Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrol Yaptırmak Kimin Sorumluluğundadır?

Havalandırma tesisatı periyodik kontrol şartları iş ekipmanlarının kullanımında işçinin sağlık ve güvenliğini belirten yönetmelikte belirtilmiştir. Yönetmeliğe göre bir iş yerinde kullanılan ekipmanlar çalışanların sağlığına zarar veremez. Kullanılan tüm bu ekipmanlardan işveren sorumludur. Bu nedenle havalandırma tesisatlarının düzenli olarak kontrol edilmesinden de işveren sorumludur.

Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrolü Kimler Tarafından Yapılabilir?

Geçerli bir havalandırma tesisatı kontrolü yapılması için alanında tecrübeli ve bilgili bir kişinin tercih edilmesi gerekiyor. Havalandırma tesisatı periyodik kontrolü kimler tarafından yapılabilir; bakanlık tarafından yetkilendirilmiş, geçerli bir eğitim kurumundan eğitim almış kişiler gerçekleştirebilir. Genellikle elektrik mühendisleri bu işlemleri için ideal bir gruptur.

Ayrıca bu işlemleri gerçekleştiren kuruluşların “akredite” kuruluş olması gerekir. Bu konuda hizmet yeterliliği belgesi de ihtiyaç duyulan bir diğer belgedir. Bu kişiler dışında gerçekleştirilen kontroller geçerli olarak sayılamaz.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince yılda en az bir defa Havalandırma ve Klima Tesisatının, projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılmalıdır. Projeye Uygunluna Bakılır Bunun neticesinde bir uygunluk kararı verilir.

HAVALANDIRMA TESİSATI

Sağlıklı hava insan sağlığı için en kritik ihtiyaçlardan biridir. Fabrikalardaki hava kirliliğinin arttığı durumlarda  solunum hastalıkları görülmeye başlanır. Taş ocakları, çimento fabrikaları, ağır sanayi fabrikaları gibi havaya yüksek kötü gaz salan yerlerde havalandırma hayati önem taşır.

6331 sayılı yasaya göre çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek III Bölümünün 2.3. Tesisatlar maddesinin, 2.3.1. bendi “ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır” hükmündedir.

İş Güvenliği İçin Alınması Gereken Önlemler

  • Kapalı işyerleri günde en az bir defa bir saatten aşağı olmamak üzere baştan başa havalandırılacaklardır. Ayrıca işçilerin çalışma saatlerinde işin özelliğine göre, havanın sağlığa zararlı bir hal almaması için sık sık değiştirilmesi gereklidir. Şu kadar ki, iş sırasında yapılan bu havalandırmada işçileri etkileyecek hava akımları önlenecek yahut kış mevsiminde sıcaklık birdenbire çok aşağı hadlere düşürülmeyecektir.
  • Toz, buğu, duman ve fena koku çıkaran işlerin yapıldığı yerlere, bunları çekecek yeterlikte bacalar ve menfezler yapılacak ve yapılan işin niteliğine göre bu tedbirlerin yetmediği hallerde diğer teknik tedbirler alınacaktır.
  • Boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ve duman meydana gelen işyerlerinde, işçilerin hayat ve sağlıklarının tehlikeye girmemesi için, havalandırma tesisatı yapılacak ve işçilere ayrıca yapılan işin özelliğine göre maske ve diğer koruyucu araç ve gereçler verilecektir.
  • İşyerlerindeki cihaz, alet, tezgâh, makine ve tesislerden çıkan toz, duman, buğu, ısı, gaz ve koku, çalışılan ortama yayılmadan, uygun aspirasyon tesisatı ile çıktığı yerden emilerek dışarı atılacaktır.

Yetkili mühendislerimiz tarafından ilgili standartlar ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli ölçümleri, kontrolleri gerçekleştirilmekte ve yapılan incelemeler ardından  periyodik kontrol raporu işletmeye sunulmaktadır.

Whatsapp
Cüneyt Bey
Cüneyt Bey
Merhaba Ben Cüneyt
Size nasıl yardımcı olabilirim?