Periyodik Kontrol-Topraklama Ölçümü
trende
trende

Ortam Ölçümleri

Anasayfa » Ortam Ölçümleri

ORTAM ÖLÇÜMLERİ

20.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  10 uncu maddesine göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

Ayrıca, 20.08.2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 20.02.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince; işverenler, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür. Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanmalıdır.

Akreditasyon Ve  Yeterlilik Belgeli z standardı kriterlerine uygun olarak aşağıda belirtilen ölçümleri gerçekleştirmektedir.

 • Ortam Gürültü Ölçümü, Gürültü Haritası
 • Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü
 • El-kol, Tüm Vücut Titreşim Ölçümü
 • Organik, İnorganik Gaz Ölçümü
 • Kişisel Gaz Maruziyet Ölçümü
 • Ortam Toz Ölçümü
 • Kişisel Toz Maruziyet Ölçümü
 • Aydınlatma Ölçümü
 • Termal Konfor (Sıcaklık, Nem, Hava Akım Hızı)
 • Radon Gazı Ölçümü
 • Radyasyon Ölçümü

Konusunda Değerli Müşterilerimize Destek olmaktan memnuniyet duyarız.

Whatsapp
Cüneyt Bey
Cüneyt Bey
Merhaba Ben Cüneyt
Size nasıl yardımcı olabilirim?