Periyodik Kontrol-Topraklama Ölçümü
trende
trende

PERİYODİK KONTROL

14.05.2020
1.356
PERİYODİK KONTROL
 

PERİYODİK KONTROL NEDİR?

 

Yasalarla belirlenen sürelerde iş ekipmanlarına çeşitli test ve analizlerin uygulanmasına periyodik kontrol denir. Kar amacı güden ya da gütmeyen şirketlerin iş ekipmanlarını düzenli olarak kontrol ettirmesi zorunludur.

 

PERİYODİK KONTROL NEDEN ZORUNLUDUR?

 

MAKİNE VE EKİPMANLARIN PERİYODİK KONTROLÜ YAPILMADIĞINDA NE OLUR?

 

Makine ve ekipmanların periyodik olarak kontrol ve muayenelerinin yapılması gerekmektedir. Periyodik kontrollerin yapılması kontrol eksikliğinden kaynaklanan iş kazalarını minimuma indirecektir. İş yeri sahibi ve/veya yöneticileri kanunda belirtilen sürelerde kontrolleri yaptırmalıdır. Yetkililer kontrol eksikliğinden kaynaklanan iş kazalarından birinci derecede sorumludurlar.

 

Yükümlülükler 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununda belirtilmiştir. İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, şartların iyileştirilmesi için işveren ve işçilerin iş tanımları, yetkileri hak ve yükümlülüklerini denetim altında tutma zorunluluğu vardır.

 

BASINÇLI KAP VE TESİSATLARIN PERİYODİK KONTROL SÜREÇLERİ NELERDİR?

 

BASINÇLI KAP VE TESİSATLAR

 

– Buhar Kazanları

– Kalorifer Kazanları

– Taşınabilir Gaz Tüpler

– Manifoldlu Asetilen Tüp Demetleri

– Manifoldlu Tüp Demetleri

– Sıvılaştırılmış Gaz Tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü)

– Sıvılaştırılmış Gaz Tankları (LPG, ve benzeri) (yer altı)

– Kullanımdaki LPG Tüpleri

– Basınçlı Hava Tankları

– Kriyojenik Tanklar

– Tehlikeli Sıvıların Bulunduğu Tank ve Depolar

Periyodik kontrol, makine mühendisleri, metalurji ve malzeme mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine teknikerleri, makine yüksek teknikerleri tarafından yapılabilmektedir.

 

KALDIRMA VE İLETME EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROL SÜREÇLERİ NELERDİR?

 

KALDIRMA VE İLETME EKİPMANLARI – 1

 

– Kaldırma ve İletme Ekipmanları

– Yürüyen Merdiven Yürüyen Bant

– İstif Makinesi (Forklift, Transpalet, Lift)

– Yapı İskeleleri

Periyodik kontrol, makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine teknikerleri, makine yüksek teknikerleri tarafından yapılabilmektedir.

KALDIRMA VE İLETME EKİPMANLARI – 2

 

– Yapı İskeleleri

Periyodik kontrol, inşaat ve makine mühendisleri ile mimarlık bölümleri, inşaat, yapı, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine ve inşaat teknikeri veya yüksek teknikerleri tarafından yapılabilmektedir. Gemi inşası işlerinde ise gemi inşaatı mühendisleri tarafından yapılabilmektedir.

 

TESİSATLARIN PERİYODİK KONTROL SÜREÇLERİ NELERDİR?

 

TESİSATLAR – 1

 

– Elektrik Tesisatı

– Topraklama Tesisatı

– Paratoner

– Akümülatör, Transformatör

Periyodik kontrol, elektrik mühendisleri, elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, elektrik tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılabilmektedir.

 

TESİSATLAR – 2

 

– Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı

– Yangın Söndürme Cihazları

– Havalandırma ve Klima Tesisatı

Periyodik kontrol, Makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü teknik öğretmenler, makine teknikerleri, makine yüksek teknikerleri tarafından yapılabilmektedir.

PERİYODİK KONTROLDE NELERE DİKKAT EDİLİR?

 

İş sağlığı ve güvenliği açısından periyodik kontroller son derece önemlidir. Bu sebeple periyodik muayenelerin ihmal edilmeden düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Yapılacak kontrollerde periyodik kontrol yönetmeliği dikkate alınmalıdır. Kontrol esnasında gerekli tüm hususlar dikkatlice incelenmeli ve eksikler varsa giderilmelidir. Kontroller alanında uzman kişilerce yapılabileceği için deneyimli firmalarla çalışmakta fayda vardır.

 

PERİYODİK KONTROL SÜRESİ NEDİR, NE ZAMAN YAPILIR?

 

Aksi belirtilmediği durumlarda yılda en az 1 kere makine ve ekipmanların periyodik muayeneleri yapılmalıdır. 2 kontrol arasındaki azami süre 1 yılı geçemez. Ek olarak periyodik kontroller ekipman arızası, kaza ve afet gibi durumlarda acilen yapılmalıdır. Makine ve ekipmanlar uzun süre kullanılmadığı durumlarda da kontrol edilmelidir.

 

PERİYODİK KONTROL SONRASI SÜREÇLERİ NELERDİR?

 

Periyodik kontrol sonrası eksiklik raporlanmış ise sorunların acil olarak çözülmesi gerekmektedir. Eksiklikler giderildiğinde ek kontrol talep edilerek ekipmanın uygunluğu kontrol edilmelidir.

 

Ölçüm Yapılacak Her Parametrenin Standartta  Belirlenen Şartları Sağladığını  Kontrol Edilmek İçin ,Yapılacak Parametrenin İlgili Standart Ve Yönetmeliklerde İstemiş Olduğu Ölçüm Periyodlarıyla Ölçümler Gerçekleştirilir.

Makeltek Muayene Olarak Kendi Bünyemizde İş Ekipmanları Yönetmeliğinde İstenilen Tüm Ölçümleri Konusunda Uzman Mühendislerimizce İlgili Standart Ve Yönetmelikler Doğrultusunda  Yapabiliyoruz

Basınçlı Kap Periyodik Kontrolleri , Kaldırım Araçları Periyodik Kontrolleri ,Topraklama Ölçümü , Elektrik Tesisat Uygunluk Belgesi ,Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrolleri ,Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolleri, Makine Ve Tezgah Periyodik Kontrolleri Tüm tesis ve işletmelerde , 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında zorunlu hale getirilmiştir.

Ayrıca İşyeriniz’de Oluşması Muhtemel Risklerin Önüne Geçebilmek Adına Yapılması Gerekmektedir

 • Yasal Zorunluk Yerine Getirilmiş Olur
 • Basınçlı Kapların Normal Çalışma Koşullarında Patlama Riskini Ortadan Kaldırır
 • Kaldırım Araçlarının Normal Çalışma Koşullarında Oluşabilecek Kazaları Ortadan Kaldırır
 • Makinelerin İnsanları Çarpmamasını Sağlar
 • Elektrik Yangınlarına Karşı Önlem Alınmış Olur
 • Uluslar Arası İhracatta  Avantaj Sağlar
 • Yurt İçi Belgelendirmelerde  Avantaj Sağlar
 • Ölçümleri Yaptırmadığınızdan Dolayı Ceza İle Karşılaşabilirsiniz
 • Oluşabilecek Elektrik Kaçaklarından Dolayı  Çalışanlarınızı Hayatına Mal Olabilirsiniz
 • Oluşabilecek Basınçlı Kap Patlamalarından Dolayı Felaketlere Yol Açabilirsiniz
 • Uluslar Arası İş Yaparken İstekleri Belgerde Eksikleriniz Olur
 • Can Ve Mal Kayıpları Ulaşabilir

Alanında Uzman Makine , Elektrik ve  Mekatronik Mühendislerimizle Gerekli Standart Eğitimlerini Tamamlamış İlgili Olduklara Odalara Kayıtlı İlgili Odalardan Gerekli Yetki Belgelerini Almış Mühendislerimiz Tarafından Yapılmaktadır.

Periyodik Kontrol Hakkında Sık Sorulan Sorular

Periyodik Kontrol Nedir? Periyodik Kontrol İşletmelerde bulunan çalışanların sağlığını ve hayatını riske atmaması için yapılan kontrollerdir. Belirli periyotlarda ekipmanların kontrolü yapılmalıdır. Risk doğurması muhtemel parametrelerine bakılarak standartlara uygunluğunu denetlenmelidir. Çalışma ortamlarının daha güvenli hale getirmesi için yapılan faaliyetlerinin tümüne denilmektedir.

“Periyodik kontrol: İş ekipmanlarının, bu yönetmelikte öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun
olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test
faaliyetlerini, ifade eder,“ denilmiştir.
Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin Bakanlığa
bildirimi Madde 13’te aşağıdaki şekilde yer almıştır;
“Bu yönetmelik kapsamında periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, bilgilerini Bakanlığa elektronik ortamda kayıt yaptırır.”
Yetkilendirme, eğitim ve denetim ise Madde 14’te;
15
“Periyodik kontrol yapacak kişi ve kuruluşlara akreditasyon, yetkilendirme ve eğitim zorunluluğu getirmeye Bakanlık yetkilidir,” şeklinde belirtilmiştir.
Madde 16’da yer alan “Yürürlükte” ise;
“13’üncü maddesinin yayın tarihinden itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girer,” denilmiştir.
Ancak, yönetmeliğin yayımlanmasının
üzerinden 1 (bir) yıl geçmesine rağmen maddeler
yürürlüğe sokulamamıştır. Sürekli olarak bu ertelemeye
devam edilmiş, 25.04.2014 tarihli “Duyuru”nun ardından 2.5.2014 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliği ile
3 yıl sonraya (yönetmelik yayın tarihinden itibaren) yani
25.04.2016’ya ertelenmiştir. 23.07.2016’da yönetmelikte
yapılan değişiklik ile (madde 3) bu sefer de 24.04.2017’ye
ertelenmiştir.
ile belirlenir,” denilerek bu süreç yine ertelenerek süreç
“Tebliğ”e bırakılmıştır.
Geçici Madde 3–(1)’de “Geçici kayıt numarası uygulaması yalnızca Bakanlıkça pilot olarak seçilen il veya illerde
başlatılır. Pilot olarak seçilen il veya iller bu yönetmeliğin
yayın tarihinden itibaren üç ay içinde çıkarılacak Tebliğ ile
belirlenir,” denilerek süreç 3 (üç) ay daha uzatılmıştır. 3 ay
içerisinde ise yine bu “Tebliğ” yayımlanmamış, nihayet 1
Ekim 2017’de “Tebliğ” yayımlanabilmiştir.
Sonuç olarak, 25 Nisan 2013 tarihinde yayımlanan yönetmeliğin periyodik kontrolü yapacak kişiler ile ilgili
maddeleri 1 Ekim 2017’de, yani yaklaşık 4,5 (dört buçuk)
yıl sonra şekillenebilmiştir. Şekillenebilmiştir derken, bu
sefer de gerek son yönetmelik değişikliğinde, gerekse
Tebliğ’de yer aldığı üzere “pilot uygulama” ve diğer uygulama süreleri devreye sokularak süreç kendi içerisinde
uzatılmıştır
Whatsapp
Cüneyt Bey
Cüneyt Bey
Merhaba Ben Cüneyt
Size nasıl yardımcı olabilirim?