Periyodik Kontrol-Topraklama Ölçümü
trende
trende

Paratoner Periyodik Kontrol

26.04.2021
294
Paratoner Periyodik Kontrol

Paratoner Periyodik Kontrol

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmeliğe göre birçok işletmede paratoner zorunlu hale getirilmektedir. Özellikle tehlikeli maddelerin üretildiği ya da depolandığı yerlerde yasal mevzuatlar gereği işletme yıldırıma karşı önlem alınmak zorundadır.

Paratoner periyodik kontrol ve bakımları verimli çalışması ve işlevini görebilmesi için yılda en az bir kez yapılmalıdır.

Yıllık Periyodik Kontroller

Radyoaktif, aktif ve Faraday kafesi olmak üzere farklı sistemleri bulunan paratoner kontrollerinde yıldırımdan korunma tesisatı ile birlikte aynı zamanda topraklama tesisatı da kontrol edilir.

Yıllık periyodik kontroller TS EN ISO/IEC 17020 standartlarına uygun şekilde yapılır. Paratoner periyodik kontrol raporu bakanlığın çıkardığı iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine göre hazırlanmaktadır.

Yapılan ölçümlerde hem ulusal hem de uluslararası standartlar doğrultusunda bir form hazırlanır. İstenen ölçüler ve testler ile birlikte aynı zamanda yapılan kontroller de rapora işlenir.

Eksiklikler Raporda Belirtilir

Rapor, hazırlanmasının ardından teknik uzman önerileri ve teknik yönetici onayı ile tamamlanır. Ölçüm işlemleri akredite edilmiş muayene kuruluşu tarafından gerçekleştirilir, tespit edilen eksiklikler ya da uygunsuz durumlar hazırlanan raporda belirtilir. Paratoner çeşitleri

  • Yıldırımsavar muayenesi
  • Paratoner ölçümü
  • Faraday kafesi ölçümü
  • Paratoner topraklama ölçümü
  • Franklin çubuğu topraklama ölçümü olarak belirlenmektedir.

Periyodik Paratoner Kontrolünde Yapılan İşlemler

Yeterlilik belgesi bulunan Makeltek firması paratoner periyodik kontrol hizmetikapsamında şu kontrolleri gerçekleştirmektedir;

  • İndirme iletkenleri kontrolü
  • Koruma borusu kontrolü
  • Muayene klemensi kontrolü
  • Çatı üstü kontrolleri
  • Paratoner topraklama ölçümü.

Paratoner Kontrol Belgesi Düzenlenir

Yapılan kontroller de paratonerin sağlamlığı ile birlikte aksamlarda ya da paratoner direğinde herhangi bir korozyon ya da pas olup olmadığı incelenir. İniş iletkenlerinin yanı sıra aynı zamanda kroşeler muayene edilir ve iletkenlerin sürekliliği incelenir.

Ölçüm klemensinin kontrol edilmesinin ardından gerekli görülmesi halinde klemens sıkılır. Yetkili personel tarafından yapılan periyodik kontrol sırasında oluşturulan rapor ile birlikte paratoner kontrol belgesi düzenlenir.

Belgenin geçerlilik süresi bir yıldır, 1 yıl sonunda kontrollerin yeniden yapılması gerekmektedir. Paratonerin yönetmelik ve mevzuata uygunluğu hem mal güvenliği hem de çalışan sağlığı açısından oldukça önemlidir.

Paratoner Periyodik Kontrol

Kullandığınız Paratonerlerin İş Ekipmanları Yönetmeliğine Göre Yılda Birkez Kontrolleri Yapılıp Raporlanması Gerekmektedir . Paratoner Periyodik Kontrolleri  Can Ve Mal Güvenliğiniz İçin Son Derece Önemlidir.

Whatsapp
Cüneyt Bey
Cüneyt Bey
Merhaba Ben Cüneyt
Size nasıl yardımcı olabilirim?