Periyodik Kontrol-Topraklama Ölçümü
trende
trende

Elektrik Tesisat Uygunluk Belgesi

26.04.2021
322
Elektrik Tesisat Uygunluk Belgesi

Elektrik Tesisat Uygunluk Belgesi

Elektrik tesisatlarında uygunluk bütün tesisat sisteminin kontrol edilerek, yönetmeliğin zorunlu tuttuğu iş sağlığı ve güvenliği prensiplerine dayanmaktadır. Kontroller, elektrik akımı, fazları, pompa ve hatlar üzerinden yapılarak elektrik tesisatı uygunluk belgesi verilerek tamamlanmaktadır. Usullerin esaslarında, elektrik yönetmeliğinin uygun gördüğü voltaj değerleri ve makinelere bağlı güç ağırlıkları da test edilmektedir.

Elektrik Tesisatı Uygunluk Belgesi Nasıl Alınır?

Elektrik tesisatı uygunluk belgesi yönetmeliği üzerinden elektrik arızaların oluşmayacağı, yangın ve patlama risklerinin bulunmadığına dair bütün hatlar analiz edilmektedir. İOS ve TS standartlarına da uygun çalışma disiplinleriyle birlikte statik noktalar gözlemlenmektedir. Koruma, voltaj eşitliği ve kontrol panelleri de dahil olmak üzere yapılan kontrollerden sonra, belge düzenlemesi yerine getirilmektedir.

  • Jeneratör sistemleri, hidrafor pompaları ve elektrik hatları kontrol edilmektedir.
  • Faz toprak çevrimi ve faz nört çevrimi
  • Yalıtım direnci ve koruma hattı sürekliliği
  • Topraklama direnci ve ölçümü
  • Açık akım vve RCD Time koruma düzenekleri
  • Termal kamera, ısı ölçme aletleri ve fonksiyonel testlerle uygulanmaktadır.

Elektrik Tesisatı Uygunluk Belgesi Standartları Nelerdir?

Mevzuat üzerinden kaçak akım rölesi, priz şebekesi, pano ve sigorta topraklama ile gerilim düşüşlerinin ölçümleri ilk standart değerlendirmeleri kapsamaktadır. Elektrik Tesisatı Uygunluk Belgesi aşamaları, tek hat şeması, elektrik tehlikeleri, pano topraklama ve gerilim ölçmeyle birlikte uygulanarak, acil durumlarda yangın ve benzeri olasılıklarla karşılaşmamayı kapsamaktadır.

Elektrik Tesisatı Uygunluk Belgesi Muayenesi

Muayene sırasında, temel amacın iş sağlığı ve güvenliğine yönelik olduğu ön planda tutularak, tesisat sisteminin çalışma disiplinlerine göre ana dağıtım şebekesi ve panelleri üzerinden testler yapılacaktır. Ani voltaj düşmesi ve yükselmesinde hattın direncinin ölçülmesi ve tehlikenin ortadan kaldırılması için rapor yazılması uygun görülür.

Elektrik Tesisatı Uygunluk Belgesi Nereden Alınır?

Elektrik ve elektronik mühendisleri tarafından yapılan kontrollerle birlikte belge Makeltek aracılığıyla raporlama sonucunda alınabilir. EMO üyesi olan mühendisler tarafından verilebilen belge, elektrik mühendisleri odasına bağlı olan güvenilir kişiler tarafından verilmektedir. Kamu kurumları değerlendirmesinden geçerek, raporlama sonucunda uygunluk testleri yapılmıştır olarak iç tesisat kontrollerinin sorunsuz olduğu belirtilerek, kuruma sunulacak, güvenilir kontroller yapılacaktır.

Elektrik Tesisatı Uygunluk Belgesi

Günümüzde ticari-endüstriyel faaliyetlerin çok büyük bir bölümünde, elektrik ana enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda, elektrik tesisatın periyodik kontrolü, sürdürülebilir hizmet, üretim ve iş güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçlar düşünüldüğünde, elektrik iç tesisatın ve tesisat bünyesinde kullanılan her türlü ekipman, bileşen ve teçhizatın kontrolü belirli bir uzmanlık seviyesi gerektirmektedir.

Elektrik Tesisatının Periyodik Kontrolü Neden Gerekir?

Tüm tesis ve işletmelerde elektrik iç tesisatının kontrolü ve elektrik tesisat uygunluk belgesi, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında zorunlu hale getirilmiştir.

17.07.2013 tarih ve 28710 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında, elektrik tesisatının periyodik kontrolünün gerçekleştirilmesi ve kayıtlarının tutulması gerekmektedir. (Ek-1 İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Uygulanacak Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları)

Elektrik tesisatın kontrolü, dinamik yük yapısı içerisinde tehlike teşkil edebilecek, sorunlu veya eksik tesisin tespiti açısından önemlidir. Bu sayede olası kaza ve yangınların önüne geçilecektir.

Yapılacak tespitler ve sunulan rapor doğrultusunda alınacak önlemler kontrolün yapıldığı tesislerde şu avantajları sağlayacaktır:

  • Çalışan güvenliği tesis edilecek, elektrik kazalarına bağlı yaralanma ve can kayıplarının önüne geçilecektir.
  • Tesisatın zayıf noktaları tespit edilerek raporlanacak ve ileride tesisin hizmet ya da üretim faaliyetlerinin durmasına neden olabilecek elektrik tesisatı kaynaklı arızaların önüne geçilecektir. Periyodik kontrollerin yaptırılmamasına bağlı, ticari faaliyetlerin yavaşlamasına veya durmasına neden olabilecek arızalar, hizmet, üretim veya üretimin durmasına bağlı olarak hammadde kaybına yol açarak yapılacak kontrollerin yanında karşılaştırılması mümkün olmayan maddi kayıplara sebebiyet verecektir.
  • Yaşanabilecek elektrik kazaları tesis içerisinde temini mümkün olmayan büyük maddi zararlara yol açabilir. Bu kazaların yangın, patlama gibi etkileri olabilir. Ayrıca kullanımı standartlarca veya tesis gereksinimi doğrultusunda uygun olmayan son derece ucuz bir tesisat bileşeni, tesisata entegre pahalı bir teçhizatın zarar görmesine neden olabilir. Elektrik tesisatının kontrolü bu gibi büyük maddi zararların önüne geçecektir.
  • Elektrik tesisat bileşenlerinin yanlış boyutlandırılması ve uygunsuz ekipman kullanımı, rutin faaliyet içerisinde işletmecinin farkına dahi varamayacağı birtakım ek maliyetler getirebilir. Yapılacak kontrollerde, bu gibi uygunsuzluklar belirlenerek raporlanacak, faaliyet gösteren tesisin işletme verimliliği arttırılacaktır.

Elektrik Tesisatının Kontrolü ve Elektrik Tesisat Uygunluk Belgesi Ölçümleri Hangi Periyotlar ile Yapılmalıdır?

Elektrik tesisatının yılda en az bir kez kontrolü, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında zorunlu hale getirilmiştir.  Elektrik tesisat kontrollerini yılda bir kez gerçekleştirdiği gibi; iş ortaklarının talebi doğrultusunda belirlenen periyotlarda, daha sık da gerçekleştirebilmektedir. Çalışmaların sonunda “Elektrik İç Tesisat Ölçüm ve İnceleme Raporu” (Elektrik Tesisat Uygunluk Belgesi) sunulmaktadır.

Elektrik Tesisatı Kontrolünde Ne Yapılmaktadır?

Elektrik tesisatı kontrolünde tesis içerisinde varsa, trafo alçak gerilim tarafından başlayarak tüm enerji odaları, sayaç, dağıtım panoları, branşman, kablo şaftı, jeneratör, ups, motor, makine ve teçhizatlar ile elektrik bağlantıları, asansör elektrik tesisatı, aydınlatma tesisatı, zayıf akım tesisatı, anahtar, priz ve buatlar, kompanzasyon sistemleri ve topraklama tesisinin mevcut proje ve standartlara uygunluğu kontrol edilir, ölçümler gerçekleştirilir.

Elektrik tesisatı içerisindeki her türlü teçhizat ve makine için uygun boyutlandırma ve korumanın olup olmadığı belirlenerek raporlanır.

Bunlara ek olarak, pano, kablolar ve kablo bağlantılarının termal kamera incelemeleri yapılarak, aşırı veya dengesiz yüklenmenin olup olmadığı tespit edilir. Riskler Oluşmadan Engellemeler İçin Yönledirme Yapılır

Makeltek Mühendislik Yetkili Mühendisleriyle Elektrik Tesisat Uygunluk Ölçümlerini Yapmaya Yetkilidir

Whatsapp
Cüneyt Bey
Cüneyt Bey
Merhaba Ben Cüneyt
Size nasıl yardımcı olabilirim?