İş Makineleriniz Standartlara Uygunluğuna Bakılarak Kişiler Çalışırken Makineden KaynaklI Oluşabilecek İş Kazalarını En Aza İndirmek.